Amalia Epure


Am 32 de ani și am urmat cursurile Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Lucrez de la 19 ani și ani de zile am avut două locuri de muncă în același timp pentru a mă putea întreține în București. Am fost deci expusă lipsurilor și provocărilor avute de orice om cu venituri reduse din România.

Pe fondul acestor neajunsuri, am înțeles că fac parte dintr-o majoritate ale cărei interese și valori rămân nereprezentate de către clasa politică, chiar și după aproape trei decenii de democrație. În continuare creșterea economică a României nu se traduce printr-o creștere proporțională a nivelului de trai și a reducerii riscului de sărăcie. Clasa politică actuală este complet ruptă de provocarea de a trăi de la un salariu la altul; dincolo de lipsa de voință politică de care aleșii noștri dau dovadă, avem de-a face și cu incapacitatea lor de a evalua și înțelege societatea românească în aspectele ei mai puțin vizibile.

Decizia de a mă implica în politică nu a fost una ușoară. Am urmărit cu interes și am sprijinit eforturile societății civile de a contracara consecințele inegalității de șanse în educație, sănătate sau în materie de locuire.

Doar instituțiile statului trebuie să ia și pot lua cele mai bune decizii asupra serviciilor de care beneficiem în calitate de cetățeni, indiferent de venit sau de statut. Cred, așadar, că reabilitarea rolului statului și a instituțiilor sale este esențială în vederea îmbunătățirii nivelului de trai pentru toată lumea.

Cred că locul României este în Uniunea Europeană și că aceasta va deveni mai democratică și mai echitabilă dacă vom promova și susține măsurile care vor duce la înlocuirea politicilor de austeritate actuale cu un sistem just din punct de vedere social.

În Parlamentul European, misiunea mea va fi lupta pentru reforma economică, pentru egalitatea de șanse și cea pentru protecția mediului înconjurător.

Contact: amalia.epure@partidul-demos.ro